Vores bestyrelse

Formand:
Karin Lukowski

Næstformand:
Anni Clausen

Bestyrelsesmedlemmer:
Lone Østergaard
Flemming Nortoft
Birthe Hansen

Suppleant:
Susanne Bartholin

Har du lyst til at være en del af Dof Center for krop og bevægelses aftenskole, er du velkommen til at melde dig ind i medlemskredsen. Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen på den årlige generalforsamling i marts måned. Alle er velkommen.