Vores bestyrelse

Formand:

Anni Clausen

Næstformand:

Bestyrelsesmedlemmer:

Lone Østergaard

Karin Lukowski

Flemming Nortoft

Birthe Hansen


Deltager repræsentant:

Anne Marie Urkov

Suppleant:

Lotte Højholt

Susanne Bartholin