Vores bestyrelse

Formand:

Anni Clausen

Næstformand:

Karin Lukowski

Bestyrelsesmedlemmer:

Lone Østergaard

Flemming Nortoft

Birthe Hansen


Deltager repræsentant:

 

Suppleant:

Lotte Højholt

Susanne Bartholin

Har du lyst til at være en del af Dof Center for krop og bevægelses aftenskole, er du velkommen til at melde dig ind i medlemskredsen. Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen på den årlige generalforsamling i marts måned. Alle er velkommen.

dof